Forsiden Hva er "bioskop"? Bilder Arkiv

Er ikke menneskerettighetene universelle?

20.sep.2011 @ 14:05 i Blogg 1 kommentar

 
I politikken har vi nettopp hatt om menneskerettigheter og der dukket spørsmålet opp om hvorvidt menneskerettighetene er universielle eller ikke. At menneskerettighetene er universielle betyr at de gjelder alle, uansett etnisitet, kjønn, alder, religion eller politiske meninger. 

Imidlertid, er menneskerettighetene et nokså vestlig fenomen med fokus på individets rettigheter, og ikke grupper som en helhet, hvilket passer fint med den individualistiske tankegangen i vesten, men som kanskje ikke passer like godt i mer kollektivistiske land, slik som for eksempel Kina. 

I de landene der kollektivismen råder, er det vanligere at fellesskapets interesser blir satt forran enkeltindividets interesser, og da er spørsmålet om det bare skal være noe vi skal akseptere ettersom deres samfunn fungerer på denne måten. I vesten bygger vi på et prinsipp om likhet, mens i Kina kan det hende de bygger mer på ulikhet. La meg gi deg et eksempel:

En gruppes felles interesser er viktige i Kina, og dersom en kinesisk familie har et jordstykke som de leier av en rik jordeier og de må betale en avgift for denne, har de en felleskapsinteresse av å bevare jordstykke, og å kunne greie å avle nok på det til å betale jordeieren sin. De kollektive familieinteressene står sterkt, og om det er til alles beste å få slått sammen åkerlappen ved den vedsidenav, må datteren finne seg i å måtte gifte seg med den gamle gubben som eier den. Alle medlemmene av kollektivet blir nødt til å akseptere forskjellige byrder og fordeler for at helheten totalt sett skal kunne eksistere. Medlemmene her får ikke noe likt ut av det, og dermed blir ulikhet vesentlig. 

 Så blir spørsmålet om det er sånn at verdier er kulturrelative og at man derfor er nødt til å akseptere dem, eller om individualisme er så viktig at det er greit at den vinner fram. Kanskje er det egentlig bare en fordel at hele verden blir påvirket av vesten? Kanskje får menneskene det bedre? Det er med andre ord ikke sikkert at man skal akseptere kulturverdier som jevnbyrdige. 

Personlig mener jeg at tvangsekteskap er grusomt og ikke skal forekomme uansett hvilke interesser man måtte ønske å ivareta, men det kan jo hende jeg tenker dette fordi jeg er voldsomt påvirket av den vestlige tankegangen. Hva tenker du? 

1 kommentar

Postet av: Marit

Jeg forstår at det ikke er mulig å gjennomføre menneskerettighetene på den "vestlige" måten, like vel er det MANGE ting som absolutt burde vært strengt forbudt, enten man bor i den vestlige verden eller ikke. Selv om kanskje ikke den vestlige tolkningen av menneskerettighetene er passende for alle land.
Dato: 22.sep.2011 Tid: 12:42 URL:

Skriv en ny kommentar

  • Bioskop 17, Nore og Uvdal
    Jeg heter Sigrid, blir straks 18 og går siste året på studiespesialisering, hvor jeg har media. Jeg kan bli sterkt provosert, veldig engasjert og veldig rørt av mediene våre. Bloggen er medierelatert, men det betyr på ingen måte at den er uinteressant. Enjoy!
  • Jeg har media på skolen, og vi har fått beskjed om å lage en blogg i mediafaget, slik at vi kan vise kompentansen vår her også. Hittil har jeg posta mest nyheter og tanker rundt dem, men anser det som greit også ettersom media handler mye om nyheter og informasjon.
  • Bioskop (ikke biskop!) er det fremviserapparatet Max Skladanowski brukte da han i April 1896 viste frem levende bilder på Circus Varieté i Norge for en offentlig forsamling for første gang. Publikum fikk se en femten minutter lang film, som var satt sammen av dans, bryting, akrobatikk og humoristiske innslag.
hits